Tulityöohje

Tulityöt Sindbadin telakka-alueilla

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa

·   sähkö- ja kaasuhitsaustyöt,

·   kaasujuotostyöt,

·   kuumailmapuhallintyöt,

·   polttoleikkaustyöt

·   metallien hionta ja katkaisu laikkakoneilla

Vakituinen tulityöpaikka (alueelta puuttuu)

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo- osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla.

Tulityö on korvattava palovaarattomalla työmenetelmällä, jos tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella todetaan, että tulityön tekeminen ei ole turvallista tai tulityön tekeminen on muulla perusteella kielletty.

Suurempien tulitöiden tekemiseen on pyydettävä tulityölupa satamakapteenilta

( A-laituri Tuomo Kuusisto 050-5736949 ,B,C,D-laitureilla Seppo Jästerberg, yleisesti satama- ja kiinteistöalueella Kai Andersson)

(Jäsenen Tulityölupa-anomus liitteenä)

Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla

Tilapäisellä tulityöpaikalla on toteutettava tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätyt turvatoimet, kuitenkin vähintään seuraavat:

·   tulityöpaikka on puhdistettava syttyvistä materiaaleista

·   syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla suojapeitteellä

·   tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet (esim. kaapelit) on suojapeitettävä

·   rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä

·   rakenteiden syttyvät pinnat on suojapeitettävä

·   kipinöiden ja roiskeiden kulkeutuminen ympäristöön sekä lämmön johtuminen rakenteiden sisään on estettävä 

·   tulityöpaikalle on tuotava  sammutuskalusto.

Sammutuskalusto

Sammutuskaluston on kuitenkin oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata telakka-alueella ulottuvilla olevalla vesiletkulla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella.

Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.

Tulityövartiointi

Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön jälkeen on tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan.