Satamajaosto

Satamajaosto
Kari Rautuoja
Petteri Kostiainen
Seppo Jästerberg

Veikko Vuorela
Jarmo Vasama

Satamajaosto järjestää vuosittain kaksi veneiden yhteisnostoa ja – laskua sekä veneiden katsastuksen. Sammutinhuolto järjestetään toukokuun aikana, tarkemmat päivät tiedotetaan jäsenille jäsentiedotteessa ja seuran nettisivuilla. Satamatoimintojen kehittäminen tulee jatkumaan yhteistyössä Helsingin liikuntaviraston kanssa. Myös satama-alueen siisteys ja jäteasiat kuuluvat satamajaoston tehtäviin.

Päättää vene- ja telakointipaikoista
Vastaa veneiden ja nostojen sekä laskujen järjestämisestä ja toteuttamisesta
Vastaa satamien kunnossapidosta, että on määräyksien mukainen
Järjestää sammutinhuollon
Vastaa sataman turvallisuudesta
Valvoo, että toimitaan kaupungin määräysten mukaisesti
Valvoo, että jäteasioissa toimitaan määräysten mukaisesti
Tekee aloitteita johtokunnalle satamatoimintojen kehittämisestä
Organisoi vierasvenepaikka-asiat
Järjestää tarvittaessa talkoot
Pitää yhteyksiä kaupungin sataman korjauksista ja ylläpidosta vastaavien henkilöihin
Valvoo katsastustoimintaa