Kommodorit

Kommodori Kari Kokkonen

Toimii johtokunnan puheenjohtajana ja ohjaa johtokunnan sekä seuran toimintaa.
Valmistelee kokoukset ja asialistan sihteerin kanssa.
Edustaa tarvittaessa seuraa merkityksellisissä tilaisuuksissa, neuvotteluissa ja kannanotoissa.
Allekirjoittaa seuran viralliset sopimukset.
Toimii seuran päättävänä henkilönä juoksevissa asioissa.
Hyväksyy laskut mahdollisuuksien mukaan toimiston aukioloaikana (torstai 17 – 18).
Avaa seuran yleiset kokoukset.
Mahdollisuuksien mukaan mukana jaostoissa.
Palkattujen henkilöiden esimies.

Varakommodori Anna Maria Nuutila

Toimii puheenjohtajan varamiehenä ja tukena.
Huolehtii uusien jäsenien asioista.
Allekirjoittaa seuran nimen tarvittaessa.